Chính sách nhân sự

Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành,  luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực là tài sản của doanh nghiệp, đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của Công ty Tân Tiến.
 
Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của Tân Tiến trong giai đoạn hiện nay được tóm tắt như sau:

1.

Chính sách Tuyển dụng

  1.1 Công tác tuyển dụng: Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Tân Tiến, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.
 
  1.2 Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng - cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của công ty.
 
  1.3 Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên:
   
  • Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
  • Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.
  • Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu dài cho công ty.
  • Ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty.
  1.4 Phương pháp tuyển dụng: Thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.
 
  1.5 Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.
 
  1.6 Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến và trên phương tiện thông tin đại chúng.
 
  1.7 Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình thực tập sinh với mục tiêu tạo cơ hội cho các bạn sinh viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại công ty và chuẩn bị đội ngũ chuyên viên giỏi trong dài hạn, chương trình dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập đạt từ khá trở lên tại các trường đại học trong cả nước, có kỹ năng làm việc tốt đến thực tập và có nguyện vọng làm việc lâu dài tại các công ty trong hệ thống của Tân Tiến.

2.

Chính sách Đào tạo

  2.1 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của công ty
 
  2.2 Mục tiêu đào tạo là nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng các kỹ năng khác cho cán bộ - nhân viên nhằm hình thành đội ngũ nhân sự quản lý, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :