Công bố hợp chuẩn hợp quy trên Website


Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin trân trọng thông báo về công bố hợp chuẩn hợp quy trên Website.

Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP : Luật an toàn thực phẩm về công bố sản phẩm thì công ty sẽ tự công bố trên wesite.

Vui lòng xem file đính kèm.

1. Công bố sản phẩm PET - AL - PA - RCPP

2. Kết quả test PET - AL - PA - RCPP

3. Công bố sản phẩm PET-AL-PA-LLDPE

4. Kết quả test PET-AL-PA-LLDPE

5. Công bố sản phẩm PET-AL-LLDPE

6. Kết quả test PET-AL-LLDPE

7. Công bố sản phẩm OPP-PE-LLDPE

8. Kết quả test OPP-PE-LLDPE

9. Công bố sản phẩm PET-PE-AL-PE-LLDPE

10. Kết quả test PET-PE-AL-PE-LLDPE


11. Công bố sản phẩm PE-PA-LLDPE

12. Kết quả test PE-PA-LLDPE

13. Công bố sản phẩm OPP-PE-MPET-CPP

14. Kết quả test OPP-PE-MPET-CPP

15. Công bố sản phẩm PA-PE-CPP

16. Kết quả test PA-PE-CPP

17. Công bố sản phẩm OPP-CPP

18. Kết quả test OPP-CPP

19. Công bố sản phẩm OPP-MCPP

20. Kết quả test OPP-MCPP

21. Công bố sản phẩm PET-AL-PE-LLDPE

22. Công bố sản phẩm PET-LLDPE

23. Kết quả test PET-LLDPE

23. Công bố sản phẩm OPP-PE-MPET-LLDPE

24. Công bố sản phẩm PA-PE-LLDPE

25. Công bố sản phẩm OPP-PE-AL-PE-LLDPE

26. Công bố sản phẩm PET-CPP


27. Kết quả test PET-CPP

28. Công bố sản phẩm OPP

29. Công bố sản phẩm OPP-AL-LLDPE

30. Công bố sản phẩm OPP-PE-LLDPE

31. Công bố sản phẩm OPPmo-CPP

32. Kết quả test OPPmo-CPP

33. Công bố sản phẩm LLDPE

34. Công bố sản phẩm PA-PE-AL-PE-LLDPE

35. Công bố sản phẩm OPP-MCPP

36. Công bố sản phẩm PET-AL-PE

37. Công bố sản phẩm PET-PE

38. Công bố sản phẩm PET-PE-MPET-PE-LLDPE

39. Công bố sản phẩm PA-PA-CPP

40. Công bố sản phẩm PET-AL-PET-LLDPE

41. Kết quả kiểm nghiệm PET-AL-PET-LLDPE

42. Công bố sản phẩm OPPmo-AL-LLDPE

43. Công bố sản phẩm OPP-LLDPE

44. Công bố sản phẩm OPP-PE

45. Kết quả test OPP-PE

46. Công bố sản phẩm OPP-PP

47. Kết quả test OPP-PP

48. Công bố sản phẩm OPP-MCPP

49. Kết quả test OPP-MCPP

50. Công bố sản phẩm PET-PA-LLDPE

51. Kết quả test PET-PA-LLDPE

  • Tin tức khác

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :