Công bố hợp chuẩn hợp quy trên Website


Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin trân trọng thông báo về công bố hợp chuẩn hợp quy trên Website.

Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP : Luật an toàn thực phẩm về công bố sản phẩm thì công ty sẽ tự công bố trên wesite.

Vui lòng xem file đính kèm.

1. Công bố sản phẩm PET - AL - PA - RCPP

2. Kết quả test PET - AL - PA - RCPP

3. Công bố sản phẩm PET-AL-PA-LLDPE

4. Kết quả test PET-AL-PA-LLDPE

5. Công bố sản phẩm PET-PE-AL-PE-LLDPE

6. Kết quả test PET-PE-AL-PE-LLDPE

7. Công bố sản phẩm OPP-PE-LLDPE

8. Kết quả test OPP-PE-LLDPE

9. Công bố sản phẩm PET-AL-LLDPE

10. Kết quả test PET-AL-LLDPE


11. Công bố sản phẩm OPP-PE-MPET-CPP

12. Kết quả test OPP-PE-MPET-CPP

13. Công bố sản phẩm PA-PE-LLDPE

14. Kết quả test PA-PE-LLDPE

15. Công bố sản phẩm PET-MCPP

16. Kết quả test PET-MCPP

17. Công bố sản phẩm OPP-CPP

18. Kết quả test OPP-CPP

19. Công bố sản phẩm OPP-MCPP

20. Kết quả test OPP-MCPP

21. Công bố sản phẩm PA-PE-CPP

22. Kết quả test PA-PE-CPP

23. Công bố sản phẩm PET-MCPP

24. Kết quả test PET-MCPP

25. Công bố sản phẩm OPPmo-MCPP

26. Kết quả test OPPmo-MCPP

27. Công bố sản phẩm OPP-PE-LLDPE

28. Công bố sản phẩm PET-AL-LLDPE

29. Công bố sản phẩm PET-PE-AL-PE-LLDPE


30. Công bố sản phẩm  OPP-PP

31. Công bố sản phẩm PET-PE-LLDPE

32. Công bố sản phẩm GIAY-AL-LLDPE

33. Công bố sản phẩm PET-MPET-LLDPE

34. Công bố sản phẩm PET-AL-PE-LLDPE

35. Công bố sản phẩm PET-LLDPE

36. Công bố sản phẩm OPP-PE-MPET-LLDPE

37. Công bố sản phẩm PA-PE-LLDPE

38. Công bố sản phẩm PET-CPP

39. Công bố sản phẩm OPP-PE-AL-PE-LLDPE 
  • Tin tức khác

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :