Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2010

 
Kết quả kinh doanh tháng 11 năm 2010 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến
Nối tiếp đà tăng trưởng của tháng 10 năm 2010, hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 11 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến tiếp tục đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ với doanh thu đạt 155 tỷ đồng đưa tổng doanh thu đạt 1.200 tỷ đồnghoàn thành 96,0 % kế hoạch năm 2010.
 
Công tác đầu tư thiết bị
Theo kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2010, cuối tháng 11 vừa qua Công ty đã chính thức lắp đặt và chạy thử thành công máy thổi màng đa lớp. Máy thổi mới đưa vào hoạt động giúp Công ty chủ động hơn trong việc cung cấp màng nguyên liệu phục vụ sản xuất.
 
Hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2010
Trong tháng 12 năm 2010, Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến tiếp tục giữ vững định hướng kinh doanh và tập trung mọi nguồn lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong mùa sản xuất hàng tết và phấn đấu đạt doanh thu năm 2010 là 1.300 tỷ đồng.
Trong tháng 12/2010 Công ty cũng sẽ tiến hành đánh giá để phấn đấu nhận được các chứng chỉ SA 8000 và OHSAS 18001.
                                            Tân Tiến, ngày 02 tháng 12 năm 2010
                                                          LÊ MINH CƯỜNG

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :