Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2023

20/01/2024 11:10

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
(Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023.
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)