Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023

10/10/2023 16:07

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
(Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023.
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)