Thông tin cổ đông

Nổi bật

Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê.

  1. Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê
  2. Biên bản họp về việc thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê
Download

Thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu TTP

21/09/2015 08:09:18
           HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu TTP.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

26/08/2015 17:24:46
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

15/07/2015 13:07:44
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2014

10/07/2015 13:07:24
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2014

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Công bố thông tin tháng 02 năm 2015

15/02/2015 14:24:00
Hiện nay trên thị trường có thông tin Massan thâu tóm Tân Tiến, tuy nhiên Ban lãnh đạo xin xác nhận lại thông tin như sau: Theo danh sách chốt cổ đông tháng 02/2015 thì cơ cấu cổ đông của Tân Tiến như sau:
  • Ban Lãnh đạo. CBCNV                            : 23 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài                           : 02 %
  • Cổ phiếu quỹ Công ty                               : 10 %
  • Nhà đầu tư trong nước                             : 65 %

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :