Thông tin cổ đông

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018

17/04/2019 09:27:48
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018

  1. Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018.

Nghị quyết số 02/2019 về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

04/04/2019 09:52:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết số 02/2019 về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh .

  1. Nghị quyết số 02/2019 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

22/03/2019 13:18:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019 13:56:43
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018

14/03/2019 15:53:23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :