Thông tin cổ đông

Nổi bật

Gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho đến khi hoàn tất các thủ tục bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.


(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.


Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11/03/2020 15:56:05
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank

13/11/2019 15:45:11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

  1. Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank.
  2. Biên bản họp về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank.

Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

23/10/2019 16:02:29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê.

  1. Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê
  2. Biên bản họp về việc thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

Quyết định về việc áp dụng Hoá đơn điện tử và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử.

22/08/2019 07:53:53
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Quyết định về việc áp dụng Hoá đơn điện tử và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử.

  1. Quyết định về việc áp dụng hoá đơn điện tử.
  2. Thông báo về việc phát hành hoá đơn điện tử.
  3. Thông báo về việc tiếp nhận nộp hồ sơ thuế qua mạng.

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

18/06/2019 16:24:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :