Thông tin cổ đông

Nổi bật

Download

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

18/06/2019 16:24:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
Download

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

10/05/2019 14:24:55
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin thông báo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cơ quan thuế đối với doanh nghiệp.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

26/04/2019 16:08:32
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018

17/04/2019 09:27:48
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018

  1. Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018.

Nghị quyết số 02/2019 về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

04/04/2019 09:52:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết số 02/2019 về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh .

  1. Nghị quyết số 02/2019 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :