Thông tin cổ đông

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/03/2023 14:32:26

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023 11:42:29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc và là Người đại điện theo pháp luật

11/02/2023 11:04:44
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến.

  1. Nghị quyết về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo Pháp luật.
  2. Biên bản họp về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo Pháp luật.

Nghị quyết và Biên bản họp về Quyết định chấp thuận đầu tư đối với dự án "Căn hộ chung cư và Trung tâm thương mại"

29/10/2022 11:24:04
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Quyết định chấp thuận đầu tư đối với dự án "Căn hộ chung cư và Trung tâm thương mại" tại số 96 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

  1. Nghị quyết Quyết định chấp thuận đầu tư.
  2. Biên bản về uyết định chấp thuận đầu tư.

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận thiết lập, triển khai hệ thống quản lý Kế toán nội bộ Sarbanes-Oxley Hàn Quốc (K-SOX)

01/10/2022 09:16:39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc thiết lập, triển khai hệ thống quản lý Kế toán nội bộ Sarbanes-Oxley Hàn Quốc (K-SOX) tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến.

  1. Nghị quyết về việc thiết lập, triển khai hệ thống quản lý Kế toán nội bộ
  2. Biên bản họp về việc thiết lập, triển khai hệ thống quản lý Kế toán nội bộ

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :