Thông tin cổ đông

Download

Công bố thông tin tiểu ban của HĐQT

19/06/2013 09:25:09
V/v Công bố thông tin tiểu ban của HĐQT
Kính gửi:  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC
                  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNG

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ công văn số 80/2013/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoáng Tp.HCM ngày 21/01/2013 Xem chi tiết

 

Download

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2913 Công ty cp bao bì nhựa Tân Tiến

18/04/2013 08:44:06
Download

Lý lịch trích ngang ứng viên Hội Đồng Quàn Trị, Ban Kiểm Soát

10/04/2013 15:07:06
Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin kính gởi đến Quý Cổ Đông Lý lịch trích ngang các ứng viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
Xin vui lòng xem tập tin đính kèm!
Tập tin đính kèm
Download

Đại Hội Cổ Đông Năm 2013

14/03/2013 18:57:10
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
                   BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                  (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 như sau:
  1. Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 17/04/2013.
  2. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Download

Nghị Quyết V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

28/03/2013 09:22:29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN QUYẾT ĐỊNH:
  1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Khánh kể từ ngày 27/03/2013
  2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Thanh Kháng kể từ ngày 27/03/2013
  3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Chế Anh Tuấn kể từ ngày 27/03/2013

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :