Thông tin cổ đông

Download

Đại Hội Cổ Đông Năm 2013

14/03/2013 18:57:10
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
                   BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                  (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 như sau:
  1. Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 17/04/2013.
  2. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Download

Nghị Quyết V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

28/03/2013 09:22:29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN QUYẾT ĐỊNH:
  1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Khánh kể từ ngày 27/03/2013
  2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Thanh Kháng kể từ ngày 27/03/2013
  3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Chế Anh Tuấn kể từ ngày 27/03/2013
Download

Nghị quyết V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT

07/03/2013 08:33:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN QUYẾT ĐỊNH:
  • Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Ngọc Trâm kể từ ngày 04/03/2013
Download

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012

27/12/2012 10:32:41
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 01/2012
Download

Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông năm 2012

27/12/2012 10:15:54
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (Mã chứng khoán: TTP) Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :