Thông tin cổ đông

Nổi bật

Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê.

  1. Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê
  2. Biên bản họp về việc thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

Nghị quyết số 02/2019 về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

04/04/2019 09:52:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết số 02/2019 về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh .

  1. Nghị quyết số 02/2019 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

22/03/2019 13:18:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019 13:56:43
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018

14/03/2019 15:53:23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018.

Giải trình về việc chậm trễ trong việc công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm về thuế

07/03/2019 15:59:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin giải trình về việc chậm trễ trong việc công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm về thuế, quyết định cưỡng chế nợ thuế theo báo cáo của Cơ quan thuế đối với doanh nghiệp.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.
  2. Giải trình liên quan đến công bố thông tin của Doanh nghiệp

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :