Thông tin cổ đông

Nổi bật

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019 13:56:43
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018

14/03/2019 15:53:23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2018.

Giải trình về việc chậm trễ trong việc công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm về thuế

07/03/2019 15:59:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin giải trình về việc chậm trễ trong việc công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm về thuế, quyết định cưỡng chế nợ thuế theo báo cáo của Cơ quan thuế đối với doanh nghiệp.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.
  2. Giải trình liên quan đến công bố thông tin của Doanh nghiệp

Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

19/01/2019 12:14:36
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Download

Nghị quyết số 09/2018 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

22/12/2018 07:48:49
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

  1. Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :