Thông tin cổ đông

Download

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

26/08/2015 17:24:46
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

15/07/2015 13:07:44
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2014

10/07/2015 13:07:24
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2014

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Công bố thông tin tháng 02 năm 2015

15/02/2015 14:24:00
Hiện nay trên thị trường có thông tin Massan thâu tóm Tân Tiến, tuy nhiên Ban lãnh đạo xin xác nhận lại thông tin như sau: Theo danh sách chốt cổ đông tháng 02/2015 thì cơ cấu cổ đông của Tân Tiến như sau:
  • Ban Lãnh đạo. CBCNV                            : 23 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài                           : 02 %
  • Cổ phiếu quỹ Công ty                               : 10 %
  • Nhà đầu tư trong nước                             : 65 %
Download

Công bố thông tin TTP

05/01/2015 11:41:09
            Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo
        (V/v công bố thông tin miễn nhiệm phó Tổng Giám Đốc.)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :