Thông tin cổ đông

Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2016

23/01/2017 15:31:53
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 cuối năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Công bố ý kiến của HĐQT về việc Dongwon Systems Corporation đăng ký chào mua công khai cổ phiếu TTP

19/09/2016 13:19:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông nội dung thông tin công bố:
Công bố ý kiến của Hội Đồng Quản Trị đối với việc Dongwon Systems Corporation đăng đăng ký chào mua công khai cổ phiếu TTP của Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến theo như bản đăng ký chào mua công khai DS-09-03-2016 ngày 08/09/2016 được Dongwon Systems Corporation gởi đến Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến vào ngày 13/09/2016.
Vui lòng xem file đính kèm.

Download

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/07/2016 10:23:56
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:

  1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015
  2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Vui lòng xem file đính kèm
Download

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

10/05/2016 15:09:15
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của TTP

30/03/2016 16:21:30
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán TTP từ 49% lên 100%.
Thời gian hiệu lực: 24/03/2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :