Thông tin cổ đông

Download

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2016

18/04/2017 10:45:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2016

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

18/04/2017 10:43:58
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

03/03/2017 14:39:50
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2016

23/01/2017 15:31:53
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 cuối năm 2016.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Công bố ý kiến của HĐQT về việc Dongwon Systems Corporation đăng ký chào mua công khai cổ phiếu TTP

19/09/2016 13:19:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông nội dung thông tin công bố:
Công bố ý kiến của Hội Đồng Quản Trị đối với việc Dongwon Systems Corporation đăng đăng ký chào mua công khai cổ phiếu TTP của Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến theo như bản đăng ký chào mua công khai DS-09-03-2016 ngày 08/09/2016 được Dongwon Systems Corporation gởi đến Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến vào ngày 13/09/2016.
Vui lòng xem file đính kèm.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :