Thông tin cổ đông

Nổi bật

Quyết định về việc áp dụng Hoá đơn điện tử và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Quyết định về việc áp dụng Hoá đơn điện tử và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử.

  1. Quyết định về việc áp dụng hoá đơn điện tử.
  2. Thông báo về việc phát hành hoá đơn điện tử.
  3. Thông báo về việc tiếp nhận nộp hồ sơ thuế qua mạng.
Download

Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2012

27/12/2012 10:13:38
Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến xin kính gởi đến Quý Cổ đông tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2012.
Download

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2012 và Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2012

27/12/2012 10:10:25
Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (Mã chứng khoán: TTP) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2012 và Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2012
Download

Công bố thông tin tháng 09 năm 2012

27/12/2012 10:05:36
Theo thống kê sơ bộ thì doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tân Tiến trong tháng 08 đạt hơn 137 tỷ VNĐ.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :