Thông tin cổ đông

Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank

13/11/2019 15:45:11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

  1. Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank.
  2. Biên bản họp về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank.

Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

23/10/2019 16:02:29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê.

  1. Nghị quyết thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê
  2. Biên bản họp về việc thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

Quyết định về việc áp dụng Hoá đơn điện tử và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử.

22/08/2019 07:53:53
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Quyết định về việc áp dụng Hoá đơn điện tử và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử.

  1. Quyết định về việc áp dụng hoá đơn điện tử.
  2. Thông báo về việc phát hành hoá đơn điện tử.
  3. Thông báo về việc tiếp nhận nộp hồ sơ thuế qua mạng.

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

18/06/2019 16:24:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
Download

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

10/05/2019 14:24:55
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến xin thông báo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cơ quan thuế đối với doanh nghiệp.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :