Thông tin cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

11/11/2023 13:08:19
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  1. Biên bàn họp về việc Hội đồng quả trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  2. Nghị quyết về việc Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấn thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

20/09/2023 15:37:40
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp nhận việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.

20/07/2023 21:19:48
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Bao Bì Tân Tiến.
  1. Nghị quyết về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.
  2. Biên bản họp về viêc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.
  3. Thông báo thay đổi nhân sự
Download

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023

20/06/2023 14:42:04
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và Biên bản họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Tân Bình

06/06/2023 16:03:26

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

 

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương - Chi nhánh Tân Bình.

  1. Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.
  2. Biên bản họp về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :