Thông tin chứng khoán

Nổi bật

Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019.
Tên tổ chức sở hữu: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Kết quả giao dịch cổ đông lớn

27/12/2012 10:55:28
Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến xin thông báo về việc kết quả giao dịch của cổ đông lớn, cụ thể như sau:

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :