Thông tin chứng khoán

Nổi bật

Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019.
Tên tổ chức sở hữu: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

19/03/2014 07:40:32

        Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo
        (V/v Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Nghị Quyết V/v mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:39:04

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Nghị Quyết V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:36:57

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Thông tin giao dịch

30/03/2013 09:42:23

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (HOSE)

        Mã chứng khoánTTP

Download

Giao dịch cổ đông nội bộ

27/12/2012 10:56:54
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Minh Cường-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :