Thông tin chứng khoán

Download

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

07/09/2015 17:12:29
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Thanh Hải  - Thành viên HĐQT

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo giao dịch cổ phiếu

26/08/2015 19:20:35
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Thanh Hải  - Thành viên HĐQT

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

19/03/2014 07:40:32

        Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo
        (V/v Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Nghị Quyết V/v mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:39:04

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Nghị Quyết V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:36:57

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :