Thông tin chứng khoán

Nổi bật

Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Nghị Quyết V/v mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:39:04

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Nghị Quyết V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ

06/03/2014 16:36:57

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo Nghị Quyết
        (V/v điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Thông tin giao dịch

30/03/2013 09:42:23

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (HOSE)

        Mã chứng khoánTTP

Download

Giao dịch cổ đông nội bộ

27/12/2012 10:56:54
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Minh Cường-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
Download

Kết quả giao dịch cổ đông lớn

27/12/2012 10:55:28
Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến xin thông báo về việc kết quả giao dịch của cổ đông lớn, cụ thể như sau:

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :