Thông tin chứng khoán

Nổi bật

Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019.
Tên tổ chức sở hữu: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Công bố thông tin chào mua công khai cổ phần của Dongwon Systems Corporation tại Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến

15/09/2016 09:28:03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông thông tin chào mua công khai cổ phần:

“ Ngày 13/9/2016, Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) của Dongwon Systems Corporation theo Giấy đăng ký chào mua công khai số DS-09-03-2016 ngày 08/09/2016. Dongwon Systems Corporation thực hiện việc chào mua công khai theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số DS-09-01-2016 và các quy định của pháp luật.”
Download

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

03/11/2015 14:43:18
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn.
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

06/10/2015 16:12:27
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Thông giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Minh Cường - Chủ tịch HĐQT

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

06/10/2015 15:14:25
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Cổ đông nội bộ.
Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Đình Hưng.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

06/10/2015 15:06:17
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Cổ đông nội bộ.
Tên người thực hiện giao dịch: Bà Nguyễn Thị Hằng.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :