Thông tin chứng khoán

Download

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

06/02/2017 17:43:53
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn.
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo kết quả chào mua công khai của Dongwon Systems Corporation

23/12/2016 18:08:23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau:

1. Tổ chức/ cá nhân đăng ký chào mua công khai:
a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Dongwon Systems Corporation
b) Tên giao dịch: Dongwon Systems Corporation
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Công bố thông tin chào mua công khai cổ phần của Dongwon Systems Corporation tại Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến

15/09/2016 09:28:03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông thông tin chào mua công khai cổ phần:

“ Ngày 13/9/2016, Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) của Dongwon Systems Corporation theo Giấy đăng ký chào mua công khai số DS-09-03-2016 ngày 08/09/2016. Dongwon Systems Corporation thực hiện việc chào mua công khai theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số DS-09-01-2016 và các quy định của pháp luật.”
Download

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

03/11/2015 14:43:18
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn.
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

06/10/2015 16:12:27
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Thông giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Minh Cường - Chủ tịch HĐQT

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :