Thông tin chứng khoán

Nổi bật

Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019.
Tên tổ chức sở hữu: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018

19/01/2019 12:01:04
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

11/03/2017 10:35:21
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông ngày giao dịch đầu tiên:

1. Thông báo
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến

02/03/2017 11:16:47
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu:

1. Thông báo
2. Quyết định
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

06/02/2017 17:43:53
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn.
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo kết quả chào mua công khai của Dongwon Systems Corporation

23/12/2016 18:08:23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau:

1. Tổ chức/ cá nhân đăng ký chào mua công khai:
a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Dongwon Systems Corporation
b) Tên giao dịch: Dongwon Systems Corporation
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :