Thông tin chứng khoán

Nổi bật

Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

11/03/2017 10:35:21
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông ngày giao dịch đầu tiên:

1. Thông báo
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến

02/03/2017 11:16:47
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu:

1. Thông báo
2. Quyết định
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

06/02/2017 17:43:53
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn.
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo kết quả chào mua công khai của Dongwon Systems Corporation

23/12/2016 18:08:23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau:

1. Tổ chức/ cá nhân đăng ký chào mua công khai:
a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Dongwon Systems Corporation
b) Tên giao dịch: Dongwon Systems Corporation
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Công bố thông tin chào mua công khai cổ phần của Dongwon Systems Corporation tại Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến

15/09/2016 09:28:03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông thông tin chào mua công khai cổ phần:

“ Ngày 13/9/2016, Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) của Dongwon Systems Corporation theo Giấy đăng ký chào mua công khai số DS-09-03-2016 ngày 08/09/2016. Dongwon Systems Corporation thực hiện việc chào mua công khai theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số DS-09-01-2016 và các quy định của pháp luật.”

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :