Thông tin chứng khoán

Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

29/01/2021 14:45:10
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020
Tên tổ chức sở hữu: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

19/07/2019 11:18:59
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019.
Tên tổ chức sở hữu: Dongwon System Corporation.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018

19/01/2019 12:01:04
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                 (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

11/03/2017 10:35:21
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông ngày giao dịch đầu tiên:

1. Thông báo
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến

02/03/2017 11:16:47
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu:

1. Thông báo
2. Quyết định
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :