Quy chế quản trị Công ty

Download

Công văn giải trình

25/08/2017 15:43:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến xin gởi giải trình về việc chậm trễ trong việc báo cáo và công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin


Vui lòng xem file đính kèm

Quy chế Công bố thông tin

22/08/2017 08:35:35
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Quy chế công bố thông tin


1. Nghị quyết về quy chế công bố thông tin
2. Quy chế công bố thông tin
3. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
4. Bản cung cấp thông tin

Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

18/01/2016 16:39:33
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đăng ký lần đầu ngày 28/12/2014 sửa đổi lần thứ 9 ngày 11/01/2016.

 
Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu Năm 2014

31/07/2014 12:19:46
Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

 mail Vui lòng Dowload File.
Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2013

23/01/2014 07:52:01

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013
mail Vui lòng Dowload File.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :