Quy chế quản trị Công ty

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát.

23/04/2021 16:16:46
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát
Regulations of Operation of The Board of Management and Board of Supervisors
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

29/01/2021 14:29:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi lần thứ 10)

25/04/2019 16:23:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đăng ký lần đầu ngày 28/12/2014 sửa đổi lần thứ 10 ngày 23/04/2019.
Download

Công văn giải trình

25/08/2017 15:43:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến xin gởi giải trình về việc chậm trễ trong việc báo cáo và công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin


Vui lòng xem file đính kèm

Quy chế Công bố thông tin

22/08/2017 08:35:35
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Quy chế công bố thông tin


1. Nghị quyết về quy chế công bố thông tin
2. Quy chế công bố thông tin
3. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
4. Bản cung cấp thông tin

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :