Đại hội cổ đông

Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2015

20/05/2015 19:29:41
Download

Thông báo triệu tập Đại hội Cổ đông năm 2015

11/05/2015 15:31:32
                           THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:

 1. Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 06/06/2015.
 2. Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM .
Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Về việc Gia hạn thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

23/04/2015 08:44:40
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố Về việc gia hạn  tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
Vui lòng xem tập tin đính kèm.
Gia hạn thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
Công văn Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014

15/05/2014 14:08:45
   mail Quý Cổ Đông vui lòng tải tệp tin bên dưới.
 1. Chương trình Đại hội năm 2014                                                                          
 2. Quy chế Đại Hội                                                                                                                              
 3. Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD năm 2013                        
 4. Báo cáo tài chính(đính kèm)                                                       
 5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2013              
 6. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2013
 7. Báo cáo HDQT kế hoạch 2014
 8. Tờ trình DHCD về phân phối lợi nhuận 2014
 9. Thù lao HĐQT năm 2014
 10. Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
 11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
 12. Tờ trình hủy niêm yên

 

Download

V/v Công bố thành viên Hội đồng quản trị độc lập

19/04/2013 10:41:03
Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến
Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Vui lòng xem tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :