Đại hội cổ đông

Download

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng

29/02/2016 11:38:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng.

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016

26/02/2016 07:45:17
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2016

03/02/2016 12:34:09
               THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:
  • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 25/02/2016.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM .
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
  1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
  2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
  3. Mẫu đề cử thành viên ban kiểm soát.
Download

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng

19/12/2015 08:29:33
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng.
Download

Công bố thông tin Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015

30/09/2015 08:14:24
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015.

  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :