Đại hội cổ đông

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

18/06/2016 10:30:22
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năn 2016

08/06/2016 13:43:16
 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
  • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 17/06/2016.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM .
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
  1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016.
  2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
Download

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

07/06/2016 20:37:54
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông

22/04/2016 16:32:06
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng Công bố về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố Về việc gia hạn  tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Vui lòng xem tập tin đính kèm.
Công  bố thông tin về việc gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông.

Gia hạn thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

14/04/2016 12:56:50
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng Công bố về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố Về việc gia hạn  tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Vui lòng xem tập tin đính kèm.
Công văn Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :