Đại hội cổ đông

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

02/04/2018 16:25:38
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 13/04/2018.
 • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM .
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018
 2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
 3. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2018 (Vietnamese)
 4. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2018 (English)

Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

06/03/2018 08:11:15
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
 1. Nghị quyết Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 2. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị

Công bố thông tin Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017

07/07/2017 17:48:42
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017.

 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017
 2. Biên bản kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017

26/06/2017 14:41:45
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017.
 1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
 2. Giấy ủy quyền
 3. Phiếu biểu quyết của cổ đông
 4. Dự thảo nghị quyết
Download

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

15/04/2017 10:26:15
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :