Đại hội cổ đông

Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

03/03/2020 08:43:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. 


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
 1. Nghị quyết Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 2. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

12/04/2019 14:52:08
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

01/04/2019 15:51:18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 12/04/2019.
 • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM.
 • Time: 8:30 AM, April 12th 2019
 • Location: Head office of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC”
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019
 2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
 3. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2019 (Vietnamese)
 4. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2019 (English)

Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

04/03/2019 15:53:17
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
 1. Nghị quyết Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 2. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

14/04/2018 08:28:14
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
 2. Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :