Đại hội cổ đông

Công bố Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023 16:21:27
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023
 2. Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Bổ sung chương trình và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023 13:50:39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc bổ sung chương trình và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết


Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/04/2023 11:10:50
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử  thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2021 - 2026


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết


Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023 13:33:13
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 25/04/2023.
 • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM.
 • Time: 8:30 AM, 25th April 2023
 • Location: Head office of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC”
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2023
 2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023
 3. Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 (Vietnamese)
 4. Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 (English)

Nghị quyết và Biên bản họp thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023 11:25:51
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
 1. Nghị quyết Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
 2. Biên bản họp Hội đồng quản trị

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :