Báo Cáo Thường Niên

Download

Báo cáo thường niên năm 2016

25/04/2017 15:37:31
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo thường niên năm 2016.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Báo cáo thường niên năm 2015

08/06/2016 07:56:31
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo thường niên năm 2015.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Báo cáo thường niên năm 2014

27/03/2015 09:01:20

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo
        (V/v báo cáo thường niên TTP 2014)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Báo cáo thường niên năm 2013

19/03/2014 11:13:13

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin thông báo
        (V/v báo cáo thường niên TTP 2013)
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Báo cáo thường niên 2012

27/03/2013 09:14:11
  • Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung báo cáo thường niên 2012

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :