Báo Cáo Thường Niên

Download

Báo cáo thường niên năm 2022

04/04/2023 11:19:17
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo thường niên năm 2022.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Báo cáo thường niên năm 2021

29/03/2022 11:14:38
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo thường niên năm 2021.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Báo cáo thường niên năm 2020

03/04/2021 10:43:13
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo thường niên năm 2020.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Báo cáo thường niên năm 2019

31/03/2020 15:33:40
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo thường niên năm 2019.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Báo cáo thường niên năm 2017

19/03/2018 13:38:45
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo thường niên năm 2017.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :