Báo cáo tài chính

Download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015

15/10/2015 14:43:31
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015
Download

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

06/08/2015 20:32:58
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

18/07/2015 09:15:26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc 31/12/2014

27/03/2015 08:57:51

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

21/01/2015 12:51:25

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :