Báo cáo tài chính

Nổi bật

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (đã được kiểm toán).

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

19/04/2013 10:48:56
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2012

27/03/2013 09:21:57
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán
Download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012

22/11/2012 08:58:06
Công ty Cổ phần Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :