Báo cáo tài chính

Nổi bật

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Financial Statements of Quarter 1.2020
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 (Explanation letter on business results of Quarter 1.2020)

 
Download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012

22/11/2012 08:58:06
Công ty Cổ phần Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :