Báo cáo tài chính

Nổi bật

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020.

Vui lòng xem tệp tin đính kèm
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

18/07/2014 14:45:45
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 /2014
Download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

19/04/2014 09:54:28
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc 31/12/2013

14/03/2014 10:27:52

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Báo cáo tài chính quý 4 Năm 2013

23/01/2014 07:47:22

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Báo cáo tài chính quý 3 Năm 2013

16/10/2013 09:54:17
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :