Báo cáo tài chính

Nổi bật

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Financial Statements of Quarter 1.2020
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 (Explanation letter on business results of Quarter 1.2020)

 
Download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

20/10/2014 16:34:54
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014

04/08/2014 07:46:30
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm  2014

mail Xin thân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
Download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

18/07/2014 14:45:45
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 /2014
Download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

19/04/2014 09:54:28
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc 31/12/2013

14/03/2014 10:27:52

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :