Báo cáo tài chính

Nổi bật

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (đã được kiểm toán).

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng Anh (English)
Download

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc 31/12/2014

27/03/2015 08:57:51

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
mail Xin trân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

21/01/2015 12:51:25

Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

20/10/2014 16:34:54
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File
Download

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014

04/08/2014 07:46:30
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm  2014

mail Xin thân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
Download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

18/07/2014 14:45:45
Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến xin gởi đến Qúy Cổ Đông báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

mail Xin chân trọng thông báo. Vui lòng Dowload File

Download Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 /2014

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :