Thương hiệu chứng khoán uy tín

Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đón nhận danh hiệu giải thưởng cúp vàng "Thương hiệu chứng khoán uy tín". Giải thưởng do Tạp chí Chứng khoán Việt Nam - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC), Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS), Công ty cổ phần Văn hoá Thông tin Thăng Long (TIC.media) phối hợp cùng một số cơ quan chức năng tổ chức. Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :