Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2009

Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2009 do Bộ Công an, Bộ Công thương và Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Công thương phối hợp tổ chức trao tặng


Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :