Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Vui lòng xem tệp tin đính kèm

Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :