Ban kiểm soát

Lê Văn Nhân Trưởng Ban kiểm soát – Ông Lê Văn Nhân
Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính – Cao học quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :
11/1992 – 08/1994 Kế toán viên - Xí nghiệp vật tư chuyên ngành nước
09/1994 – 08/1996 Kế toán trưởng – Công ty TNHH Singer (Việt Nam)
09/1996 – 02/2002 Kiểm toán viên – Công ty TNHH Andersen VietNam
05/2002 – 11/2004 Kế toán trưởng – Công ty TNHH Năng lượng Mekong
04/2005 – 03/2007 Giám đốc điều hành – Công ty TNHH Y Phục Doanh nhân
04/2007 – 11/2008 Kiểm soát tài chính – Công ty TNHH phát triển đầu tư Bình Thiên An
07/2009 – 03/2011 Giám đốc tài chính – Công ty CP thép Quatron
04/2011 – 07/2012 Kế toán trưởng – Cty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương
08/2012 – 05/2015 Kế toán trưởng – Công ty TNHH dv phân phối XNK Liên Thái Bình Dương
11/2015 - Nay:

Chuyên viên Tư vấn tài chính

11/2016 - 12/2017 Giám đốc TCKT - Công ty Cổ Phần Trans World Aviation
01/2018 - Nay Tổng Giám đốc - Công ty TNHH BRV Healthcare

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :