Ban kiểm soát

Thông tin thành viên Ban Kiểm Soát - Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Thông tin thành viên Ban Kiếm Soát - Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông tin thành viên Ban Kiểm Soát - Nhiệm kỳ 2021 - 2026


Xem thêm
Ông Lê Văn Nhân
Trưởng Ban kiểm soát – Ông Lê Văn Nhân
Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính – Cao học quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :
11/1992 – 08/1994: Kế toán viên - Xí nghiệp vật tư chuyên ngành nước
09/1994 – 08/1996: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Singer (Việt Nam)
Xem thêm

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :