Ban Tổng Giám Đốc

Ông Koo Jae Young - Tổng Giám Đốc
Quá trình công tác :
08/1989 - 03/2002 Samsung Electronics - Quản lý khối kinh doanh nội địa
04/2002 - 01/2007 Samsung Electronics - Đại diện kinh doanh tại Việt Nam/ Quản lý cấp cao
02/2007 - 11/2010 Samsung Electronics - Giám đốc Marketing tại Châu Á & Châu Phi
12/2010 - 10/2011 Samsung Electronics - Giám đốc Chiến lược sản phẩm
01/2012 - 10/2014 DB Lightec (Dongbu Group), Korea - Giám đốc kinh doanh nội địa
12/2014 - 08/2017 Interflex Vina (Young Poong Group), Vietnam - Giám đốc Điều hành
09/2017 - 12/2018 PIC Vietnam - Giám đốc Điều hành
04/2021 - Nay Công ty TNHH MTV Bao bì Minh Việt - Tổng Giám đốc
04/2021 - Nay CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến - Tổng Giám đốc

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :