Headline 1 • Font Size: 48px , Line Height: 120%


Headline 1 --black


Headline 1 --extra-bold


Headline 1 --bold


Headline 1 --semibold


Headline 1 --medium


Headline 2 • Font Size: 40px , Line Height: 120%


Headline 3 • Font Size: 28px , Line Height: 120%


Headline 4 • Font Size: 20px , Line Height: 120%

Body 1 • Font Size: 20px, Line Height: 140%
Body 2 • Font Size: 18px, Line Height: 150%
Body 3 • Font Size: 16px, Line Height: 150%
Body 4 • Font Size: 14px, Line Height: 150%
Caption • Font Size: 12px, Line Height: 150%
color--primary-100
color--primary-300
color--primary-500
color--primary-900
color--secondary-100
color--secondary-300
color--secondary-500
color--secondary-900
color--neutral-300
color--neutral-500
color--neutral-900
color--green-100
color--green-300
color--green-500
color--green-900

Button • Font Size: 16px, Line Height: 150%

Guideline Button animation

Túi đứng

Túi đứng có zipper là sản phẩm đa năng, dễ sử dụng và tiện lợi cho việc đóng gói.
Chi tiết sản phẩm

Túi đứng

Túi đứng có zipper là sản phẩm đa năng, dễ sử dụng và tiện lợi cho việc đóng gói.
Chi tiết sản phẩm

Túi đứng

Túi đứng có zipper là sản phẩm đa năng, dễ sử dụng và tiện lợi cho việc đóng gói.
Chi tiết sản phẩm

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính & Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023
Xem chi tiết

About us

Hơn 50 năm hành trình vươn đến đỉnh cao

Tapack không chỉ là một điểm đến cung cấp giải pháp bao bì tối ưu, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì bền bỉ với tư duy luôn hướng đến sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

Read more

Products

Chất lượng từ mọi góc nhìn