Sự Tinh Tế Đi LiềnVới Chất Lượng
Sự Tinh Tế Đi Liền
Với Chất Lượng
Sự Tinh Tế Đi LiềnVới Chất Lượng
Sự Tinh Tế Đi Liền
Với Chất Lượng
Sự Tinh Tế Đi LiềnVới Chất Lượng
Sự Tinh Tế Đi Liền
Với Chất Lượng

Chăm sóc cá nhân & gia đình

Tapack cung cấp giải pháp đóng gói và tạo ra trải nghiệm độc đáo cho chăm sóc nhà cửa và cá nhân. Từ túi thông minh cho sản phẩm chăm sóc nhà cửa đến hộp và chai lọ sang trọng cho sản phẩm cá nhân, đều được thiết kế với tập trung vào an toàn và chất lượng hàng đầu.

Túi đứng gắn vòi

Túi đứng gắn vòi đặc biệt phù hợp cho các sản phẩm dạng lỏng và sệt, thuận tiện cho người sử dụng, thay thế các chai nhựa có chi phí bao bì, vận chuyển và lưu trữ cao hơn.

Túi đứng bế vòi

Túi đứng bế vòi phù hợp cho các sản phẩm dạng lỏng và sệt, thuận tiện cho người sử dụng chiết rót vào các chai nhựa tái sử dụng.

Cuộn và sachet

Túi dạng cuộn mang đến giải pháp đóng gói linh hoạt và tiện lợi.