Đại hội cổ đông

Nổi bật

Download

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
Download

Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động & Kết quả giám sát năm 2011

07/03/2013 10:38:07
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Người trình bày Bà Trương Thị Thanh Huyền Trưởng Ban Kiểm Soát

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :