Đại hội cổ đông

Nổi bật

Download

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

20/05/2015 19:56:16
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

  1. Tờ trình ĐHCĐ về thể lệ bầu cử HĐQT.
  2. Thư ứng cử HĐQT.

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2015

20/05/2015 19:48:15

             HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Trân trọng kính mời Ông/Bà!

Đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc: 08h00 ngày 06/06/2015
Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến – Lô II – Cụm 4 - Đường CN 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM.
  1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
  2. Phiếu ủy quyền tham dự Đại hội thường niên năm 2015.

Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2015

20/05/2015 19:29:41
Download

Thông báo triệu tập Đại hội Cổ đông năm 2015

11/05/2015 15:31:32
                           THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:

  1. Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 06/06/2015.
  2. Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM .
Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Về việc Gia hạn thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

23/04/2015 08:44:40
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố Về việc gia hạn  tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
Vui lòng xem tập tin đính kèm.
Gia hạn thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
Công văn Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :