Đại hội cổ đông

Nổi bật

Download

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông

22/04/2016 16:32:06
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng Công bố về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố Về việc gia hạn  tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Vui lòng xem tập tin đính kèm.
Công  bố thông tin về việc gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông.

Gia hạn thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

14/04/2016 12:56:50
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng Công bố về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Tên giao dịch: TAPACK
Mã chứng khoán: TTP
Xin công bố Về việc gia hạn  tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Vui lòng xem tập tin đính kèm.
Công văn Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
Download

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng

29/02/2016 11:38:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng.

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016

26/02/2016 07:45:17
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2016

03/02/2016 12:34:09
               THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:
  • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 25/02/2016.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM .
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
  1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
  2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
  3. Mẫu đề cử thành viên ban kiểm soát.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :