Đại hội cổ đông

Nổi bật

Download

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

16/08/2016 17:22:15
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016.

  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

04/08/2016 09:27:59
  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                               (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016.
  1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
  2. Giấy ủy quyền
  3. Phiếu biểu quyết

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

18/06/2016 10:30:22
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
  1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năn 2016

08/06/2016 13:43:16
 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
  • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 17/06/2016.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM .
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
  1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016.
  2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
Download

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

07/06/2016 20:37:54
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :